اهمیت ترجمه انسانی

ترجمه فرایند تغییر یک متن، از یک زبان به زبان دیگر است که می تواند شامل تفسیر هم شود.


ترجمه انسانی در مقابل ترجمه ماشینی

مترجم

گرچه ماشینهایی وجود دارند که می توانند ترجمه کنند، ولی ترجمه‌های انسانی، هنوز هم بهترین انتخاب برای ترجمه هر سند کتبی مثل کتابها، اسناد حقوقی، راهنماها، اطلاعات مربوط به محصول، وب سایتها، اسناد شخصی، مجلات، نامه‌ها ، تبلیغات و غیره هستند و تفاوت بین ترجمه انسانی و ماشینی هنوز هم قابل توجه هست.

ترجمه ماشینی صرفاً متون را ترجمه لغوی می کند.

این ماشین قادر به انجام ترجمه یا ترجمه تخصصی مانند یک مترجم انسانی نیست، مثلاً دستور زبان، اصطلاحات، کنوانسیونها و بیشتر از همه، فرهنگ زبان مبدا را در نظر نمی گیرد. فرایند ترجمه متن یک فرآیند پیچیده است که در حال حاضر تنها انسان قادر به انجام آن است، زیرا این یک کار یک محاسبه علمی یا معادله ریاضی نیست که بتواند توسط یک ماشین هوشمند برنامه ریزی شود. این فرآیند شامل کار یک زبان شناس یا مترجم متخصص است.

یک متخصص در زمینه ترجمه ، شامل کسی است که زبان مبدا یا زبان مقصد زبان مادری اوست و علاوه بر آن زبان هدف را به طور گسترده مورد مطالعه قرار می دهد. مترجم متن اصلی را به نسخه ای ترجمه می کند که روح و معنای اصلی آن با استفاده از تن صحیح و سبک مناسب حفظ شود.

گام دوم شامل یک ویرایشگر حرفه ای است که کار او تجدید نظر و اصلاح کار مترجم است. این کار متناسب با عبارات فنی موضوع انجام می شود. یک مترجم باید مطمئن شود که نشانه گذاری مناسب، استفاده از گرامر و سایر عناصر زبان مورد نظر برآورده شده است.

تایید مدیر پروژه گام سوم و نهایی می باشد مدیر پروژه بررسی نهایی را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که ترجمه مقاله در فرمت صحیح قرار گرفته و آماده ارائه به مشتری است. این فرآیند سه مرحله ای برای ارائه خدمات ترجمه به این دلیل است تا پیام به صورت دقیق و سبک و لحن به صورت مناسب در زبان مقصد نمایش داده شود.


زبان انسانی مشابه معادلات ریاضی نیست.

ترجمه انسانی

زبان بشری شامل یک سری کلمات و عبارات است که در هنگام ترجمه ، محتوا و معنی عبارات بایستی به صورت معنی دار ترجمه شوند. اکثر لغات دارای چندین معنی کاملا متفاوت می باشند بنابراین این نکته را همواره مد نظر قرار دهید که در هنگام انجام پروژه ترجمه، مناسبترین معنی برای هر کلمه به کار رود. درواقع کار ترجمه انتخاب کلمات مناسب است تا پیام را به بهترین نحو ممکن ارائه دهد، به این معنی که مترجم باید مهارتهای گسترده‌ای از آموزش در کنار خلاقیت داشته باشد.

مترجم باید دقت  ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی و یا هر زبان دیگر را تضمین کند، چرا که کار وی همیشه به بررسی حرفه ای و کارشناسی معطوف می شود، که همان کنترل کیفیت نامیده می شود. دستیابی به دقت و کیفیت ترجمه انسانی با استفاده از یک ماشین، در حال حاضر امکان پذیر نیست. یک ترجمه تخصصی نتیجه‌ی فرآیند سیستماتیک و کاربرد مهارت های تخصصی مترجم انسانی است که قادر به انتخاب گزینه‌های مناسب است.


هنوز هم ماشین قادر به انجام کار مترجمان انسانی نیست.

ترجمه انسانی

اشتباهات در ترجمه تخصصی ، ترجمه متن ، ترجمه مقاله ، ترجمه انگلیسی به فارسی ، ترجمه فارسی به انگلیسی یک امر بالقوه است که به طور جدی بر شهرت یک شرکت تأثیر می گذارد و حتی می تواند منجر به زیانهای مالی شدید شود. اکثر صنایع در سراسر جهان نیاز به خدمات زبان دارند. علاوه بر آن رسانه‌ها، شرکت های بیمه، شرکت های مالی و شرکتهایی که دارای وب سایت هستند همه نیاز به ترجمه دارند.

به راحتی می توان تفاوت بین ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی را ببینید. گرچه تکامل ترجمه ماشینی در مقابل ترجمه تخصصی انسانی قابل توجه بوده و ترجمه ماشینی ارزانتر از ترجمه انسانی است، اما ترجمه ماشینی قادر به درک معنای واقعی یک متن نیست. ماشین نمی تواند احساس و فرهنگ زبان مبدا را که توسط نویسنده اصلی ابراز شده و همچنین پیچیدگی های متن را متناسب با یک فرهنگ دیگر منتقل کند. همه این موارد نه تنها به زبان و دستور زبان بستگی دارد، بلکه به درک تابوها، سنتها، آداب و رسوم و باورهایی که تنها مترجم متخصص انسانی بر آنها اشراف دارد، بستگی دارد.


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *