انجمن های ترجمه سراسر جهان

بازنگری های بین المللی و مطالعه مفاهیم عمده در کنار ظهور تکنولوژی و جهانی شدن سبب شده تا حرفه ی ترجمه به طور گسترده ای شناخته شود. کشورهای سراسر جهان شاهد تحولی در مترجمان ملی، ویراستاران و مفسران و همچنین انتشار آیین نامه های اخلاقی بوده اند. با بررسی آیین نامه های منتشر شده توسط انجمن های حرفه ای، امیدواریم که زمینه های مشترک جهانی برای همگان قابل مطالعه باشد و یک روند روبه رشد در زمینه صنعت و سایر زمینه ها داشته باشیم. در ادامه بحث، در مورد اصول اخلاقی کانادایی ها و برخی از سازمان های مترجمان آمریکایی و اروپایی صحبت می کنیم.


CTTIC

شورای مترجمان کانادایی، به طور کلی به عنوان یک نهاد ملی و نماینده مترجمان حرفه ای شناخته شده و به افزایش کیفیت ارتباط بین زبان ها و ارتباطات بین فرهنگی کمک می کند. این استانداردها در زمینه ترجمه، تفسیر، برای اطمینان از ارتباطات با کیفیت در جوامع زبانی و فرهنگی، تنظیم، حفظ و ترویج می یابند.

هر کدام از این سازمان ها اصول اخلاقی خود را با یک هدف در نظر می گیرند و آن هم چیزی جز حفاظت از اطلاعات مردم نیست. اعضای این سازمان ها دارای گواهینامه معتبر بوده، و این گواهینامه برای کسانی صادر می گردد که با موفقیت معاینه CTTIC را پشت سر می گذارند. همچنین کارشناسان، و مربیان تخصصی بین المللی (OTTIAQ) گواهینامه را از طریق یک فرایند مربیگری به دست می آورند.

OTTIAQ بخشی از یک سفارش حرفه ای است که از قوانین خاص خودش پیروی می کند. گفته می شود هدف OTTIAQ مانند سازمان های دیگر حفاظت از حقوق مردم است. با ارتقاء وضعیت صدور گواهینامه، سازمان های مختلف می توانند به تربیت یک نیروی حرفه ای زبان که قابل اطمینان، قابل اعتماد و بالاتر از همه، دارای هماهنگی کامل با موسسه است بپردازند.


انجمن مترجمان بریتیش کلمبیا (STIBC)

آیین نامه اخلاقی STIBC شامل دو بخش اصلی است: تعاریف و اصول. اولاً نقش هر زبان ( ترجمه ، استفاده صحیح اصطلاحات و تفسیر – TTI) در آن به وضوح تعریف شده است. اصول شامل جنبه های اصلی مسئولیت، رفتار و نقش هر عضو در آن است. در قسمت جداگانه ای از این اصول اخلاقی، مقررات STIBC یک کمیته اخلاقی را تعریف می کند که هدف اصلی آن مقابله با نقض قوانین است.

آیین نامه ATIA یک آیین نامه بسیار دقیق است که شامل تمام جنبه های رفتار حرفه ای است و تمامی جنبه های یک کار حرفه ای در زمینه ترجمه را به وضوح نشان می دهد که چگونه در فعالیت های روزمره خود رفتار کنند. آیین نامه ATIA شامل تعاریف و زبان حرفه ای است. آنها در رفتار حرفه ای و به طور کلی، مهارت و شایستگی، صداقت و محرمانه بودن، عدالت، وفاداری، تضمین کیفیت و ارائه، حق تکثیر و غیره را پوشش می دهند. در واقع جالب است بدانید که ATIA شامل اعضایی است که به عنوان مجریان، سردبیران و نویسندگان عمل می کنند و در کنار آن باید مترجمان کنفرانس ها قوانین AIIC، را قبول و بدان عمل کنند.

مشتری مداری

در مورد رفتار اعضا با مشتریان، هفت مورد اصلی مورد بحث قرار گرفته است که عبارتند از: مسئولیت مشتریان، شرایط کاری، در دسترس بودن و دقت، مسئولیت حرفه ای، هزینه ها، دسترسی پذیری ها و مهلت ها. اجرای قانون در این آیین نامه بسیار دقیق است، و در آن همه چیز حتی این که چه چیزی باعث سوء رفتار حرفه ای و انضباطی می شود آورده شده است، وظایف کلی این کمیته پیگیری کامل پروسه نظم و انضباط، از دادرسی تا تجدید نظر و تعلیق است.

در کل، این آیین نامه بسیار دقیق است و تلاش می کند تا همه ی جنبه های مهم را پوشش دهد و از حمایت عمومی و همچنین رفتار حرفه ای اعضای موسسه اطمینان حاصل شود.


انجمن مترجمین ساسکاچوان (ATIS)

متون اخلاقی در ATIS نسبتا زیاد هستند در ادامه تعدادی از مهمترین های این متون آورده شده است:

  1. پذیرش مسئولیت کامل کار خود؛
  2. عدم پذیرش تقاضا در حوزه هایی که هیچ مهارت یا مدارکی در آن حوزه ندارند و پذیرفتن کار فقط در حوزه هایی است که در آن صلاحیت دارند؛
  3. محرمانه بودن تمام اطلاعاتی که به آنها دسترسی دارند، لاز م به ذکر است که این مورد برای احترام به منافع مشتریان محسوب می شود؛
  4. به اشتراک گذاشتن دانش خود با همکاران در راستای کمک متقابل و حمایت از سازمان؛
  5. کمک و تشویق مبتدیان ورود به حرفه.

آنچه در این آیین نامه جالب توجه است این است هر جنبه ای که در آیین نامه سازمان های دیگر دیده می شود، در اینجا به شیوه ای بسیار ظریفانه به آن نگاه می کند.

برای مطالعه بیشتر مقالات ” خلاصه ای از اصول اخلاقی مترجمان ” و ” آیین نامه اخلاقی ارائه دهندگان خدمات ترجمه ” را مطالعه بفرمایید.

 


انجمن مترجمین مانیتوبا (ATIM)

انجمن به منظور حفاظت از منافع عمومی و اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط اعضای آن موسسه، اقدام به ارائه یک تعهد جمعی برای اعضای آن می کند و اطمینان می دهد که اعضا طبق اصول اخلاقی خود کار را انجام می دهند. که شامل سه بخش است: بخش اول، وظایف برای عموم؛ بخش دوم، وظایف در قبال مشتریان؛ و بخش سوم، وظایف در قبال حرفه. بخش دوم آن نیز در هشت بخش اصلی قرار دارد که شامل رفتار کلی، صداقت، در دسترس بودن و سرسختی، مسئولیت حرفه ای، استقلال و بی طرفی، پاداش، محرمانگی حرفه ای و دسترسی به سوابق است.

ATIM به نظر می رسد که تمرکز خاصی را در رابطه با محرمانه بودن کار در هنگام برخورد با مشتریان، در پیش روی قرار داده است. با ظهور اینترنت و استفاده گسترده از آن در سراسر جهان، محرمانه بودن به یک اصل مهم تبدیل شده است. ATIM نشان می دهدکه مراقبت های زیادی در حصول اطمینان از این جنبه لحاظ کرده است.


انجمن مترجمان و مترجمین انتاریو (ATIO)

اصول اخلاقی ATIO به پنج بخش اصلی تقسیم می شوند: پاسخگویی حرفه ای، کیفیت خدمات، حفاظت از اطلاعات عموم، ارتقاء حرفه و سوء رفتار حرفه ای. در کنار این پنج بخش اصلی بخش های مسئولیت پذیری حرفه ای، رفتار حرفه ای، دامنه عمل، استفاده از عناوین رزرو شده را نیز پوشش می دهد. کیفیت خدمات، موضوعاتی مانند مهارت حرفه ای، وفاداری و دقت، مسئولیت، و عدم تبعیض را شامل می شود.

این بخش زمانی که در مورد “به اشتراک گذاشتن دانش” صحبت می کند، مقصود نهایی این است که “اعضا نباید از همکاران خود سوء استفاده و یا از تاکتیک های ناعادلانه استفاده کنند. این نکات منحصر به فرد نشان دهنده یک بازار چند فرهنگی بزرگ در استان انتاریو است و مواردی را مطرح می کند که موضوعات مختلف مربوط به خدمات ترجمه را مورد بحث قرار داده است.


شرکت ترجمه و مترجمان نیوبرانزویک (CTINB)

CTINB یک اصول اخلاقی را شامل می شود که شامل یازده زیر بخش است. که اساسا برای اکثر سازمان های دیگر در کانادا رایج هستند. آنها هر یک از حرفه ها و دستورالعمل های رفتار حرفه ای را تعریف می کنند و مسئولیت پذیری حرفه ای زبان، اعضای CTINB را مورد بحث قرار می دهند. این آیین نامه بسیار ساده و مستقل از زبان ساسکاچوان و مانیتوبا است.


انجمن مترجمان و مترجمین نوا اسکوشیا (ATINS)

اخلاق آیین نامه ای ATINS بسیار متنوع تر از CTINB است و شامل هشت اصل مهم است که حرفه های زبان و مسئولیت های مشترک آنها را تعریف می کند.


گزینه های مشترک بین موسسات

  • حفاظت از حقوق مردم؛
  • الزامات عمل نمودن به شیوه ای حرفه ای؛
  • الزامات افراد برای حمایت از حرفه و همکاران؛

هنگامی که حرف از حفاظت از مردم به میان می آید، تمام سازمان های کانادایی به حرفه ای بودن اعضای مربوطه خود متکی هستند تا اطمینان حاصل شود که در صلاحیت های خود عمل و رفتار می کنند. همانطور که انتظار می رود که یک حرفه ای واقعی در حوزه تخصص خود وارد شود. سازمان های عضو CTTIC دارای آیین نامه های اخلاقی بسیار مشابه هستند که تنها با توجه به تنوع زیستی متفاوتشان بر اساس الزامات بازار خاص خود طراحی شده اند.


FIT-Europe

فدراسیون بین المللی مترجمان (FIT) دارای یک قانون حرفه ای از سال ۲۰۰۸ است که حقوق اولیه و تعهدات مترجمان را یک یک تعهد برای انجمن های عضو آن می داند. در حال حاضر ۶۱ انجمن عضو در ۲۶ کشور جهان دارد.

آیین نامه شامل پنج بخش اصلی است: رفتار عمومی؛ صلاحیت ها؛ روابط با همکاران مترجم؛ عملکرد کار؛ و بحث ها. در ابتدای این بخش، مجموعه ای از اصول اساسی (با توجه به قوانین ملی، الزام برای حفظ بالاترین استانداردهای کار و الزام عدم رعایت این حرفه به عنوان یک تخلف) مجموعه مقررات خاص “مسئولیت” (از جمله مقرراتی که باید برای افراد مجرم در نظر گرفته شود)، “بی طرفی”، “محرمانه بودن” و “بهره برداری از دانش” آمده است.

مترجمان

تحت این گونه قوانین، مترجمان مجبورند فقط در زبان ها و زمینه های موضوعی کار کنند که واجد شرایط آن هستند و به طور خاص می تواند زبان مادری آنها، یا زبان استفاده معمولی یا زبانی باشد که در آن مهارت های معادل دارند. آنها همچنین نیاز به توسعه حرفه ای مداوم (CPD) دارند. روابط سالم با همکاران مترجم، رقابت ناعادلانه را پوشش می دهد، در حالیکه عملکرد کار، آزادی تمرین کنندگان را برای رد یا پذیرش کار با داشتن مهارت ها و ظرفیت های لازم تعیین می کند. همچنین تمرین کنندگان نیاز دارند که «همیشه قبل از پذیرش یک سفارش، قرارداد کتبی را امضا کنند».

به این ترتیب آیین نامه FIT-Europe مفاهیم رفتار حرفه ای عمومی را با مقررات خاص تر در فعالیت های ترجمه و تفسیر ترکیب می کند. علاوه بر این، به آن به عنوان یک سند عمل می کند، و آن را جایگزین آیین نامه های فردی ملی می کند.

هدف نهایی ایجاد استاندارد ترجمه این است که یک آموزش عمومی برای خدمات ترجمه با تضمین یک کیفیت پایه ارائه شود. ارائه دهندگان خدمات ترجمه که طبق استانداردهای ترجمه شناخته شده یا توسط آنها گواهی می شوند، ویژگی های متمایز مربوط به فرآیندهای کیفیت آنها مشخص شده است. چند چیز در همه استانداردهای ترجمه مشترک است که می توان به این موارد اشاره کرد: سطح مورد نیاز و یا توافق شده از کیفیت، نیاز به مصارف مشخص شده پروژه، شرایط مورد نیاز برای توافق Client-TSP، منابع انسانی، فرآیند مدیریت پروژه، ظرفیت فنی.


استاندارد اروپایی EN 15038 – 06

خدمات استاندارد اروپایی EN 15038 “خدمات ترجمه – نیازمندیهای خدمات” در ماه می سال ۲۰۰۶ منتشر شد. در مقدمه، هدف، دامنه و اهداف اصلی استاندارد شرح داده شده است: “هدف این استاندارد اروپایی ایجاد و تعریف الزامات ارائه خدمات با کیفیت توسط ارائه دهندگان خدمات ترجمه است. این فرایند اصلی شامل ترجمه و سایر جنبه های مربوط به ارائه خدمات ترجمه اشت و تضمین کیفیت و قابلیت استفاده آن را ردیابی می کند. این استاندارد هم ارائه دهندگان خدمات ترجمه و هم مشتریان را توصیف میکند و تعریفی از کل خدمات، ارائه می دهد. در عین حال به گونه ای طراحی شده است تا ارائه دهندگان خدمات ترجمه را با مجموعه ای از رویه ها و الزامات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای بازار آشنا کند.

استاندارد EN 15038 با توجه به منابع انسانی و فنی، کیفیت و مدیریت پروژه، چارچوب قرارداد و مراحل خدمات، الزامات TSP را مشخص می کند. برخی از الزامات اساسی عبارتند از: صلاحیت های یک مترجم آزاد، و همچنین بازنگری ترجمه توسط یک مترجم دیگر که واجد صلاحیت باشد، تا متون منبع و هدف را یکدیگر مقایسه کند و سایر مواردی که ادامه آن در اینجا نمی گنجد.


استاندارد ترجمه کانادا CAN CGSB-131.10-2008

در سال ۲۰۰۸ انجمن صنعت زبان (AILIA) آخرین برنامه صدور گواهینامه را راه اندازی کرد. صدور گواهینامه خدمات ترجمه براساسCAN / CGSB-131.10-2008، یک استاندارد ملی است که توسط هیئت استانداردهای عمومی کانادایی تهیه شده و توسط شورای استاندارد کانادا تصویب شده است. این شرکت مشارکت نمایندگان AILIA، TSP های بخش خصوصی، انجمن های حرفه ای، دولت، موسسات آموزشی، مشتریان و سایر سهامداران را شامل می شد. خدمات ترجمه در استاندارد کانادا CAN CGSB 131.10 – 2008 شرایط و ضوابط لازم برای ارائه دهندگان خدمات ترجمه (TSP) را تعیین می کند. این استاندارد ملی کانادا، یک اصلاح از استاندارد EN 15038 اروپا (CEN) است. این سند با هدف تطبیق با مقررات خدمات ترجمه EN 15038 تهیه شده است. تناقضات در متن و محتوای EN 15038 منعکس کننده ی دیدگاه های کانادایی است.

CAN / CGSB-131.10-2008

این سند توسط کمیته خدمات ترجمه استانداردهای عمومی کانادا (CGSB) تهیه شده است که شامل طیف وسیعی از ذینفعان از جمله ارائه دهندگان خدمات ترجمه، کاربران خدمات ترجمه (مشتریان / خریداران / درخواست کنندگان)، دانشگاه ها، مترجمان ، و همچنین انجمن های حرفه ای است. با پیشرفت اخیر استانداردهای ملی برای خدمات ترجمه، بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ترجمه در سطح ملی و بین المللی در حال بررسی یا دنبال صدور گواهینامه خدماتی است که برای پاسخگویی به نیازهای بازار ارائه می شوند.

CAN / CGSB-131.10-2008 شامل همه تعاریف کاربردی است، علاوه بر بخش هایی در منابع انسانی، مهارت های فنی، سیستم های مدیریت کیفیت (QMS) ، روابط Client-TSP، روش های مدیریت پروژه و فرآیند ترجمه را نیز در بر می گیرد. بخش منابع انسانی تصریح می کند که هنگام انتخاب، TSP باید روش های مستند را دنبال کند.

مترجمان در استاندارد ترجمه کانادا

مترجمان باید برای هر پروژه ترجمه اطمینان دهند که از پروژه نگهداری نمایند و تمام مترجمان، اصلاح کنندگان و بازرسان متعهد می شوند که صلاحیت (زبانشناسی و متنی، تحقیق، فرهنگی، فنی) خود را به روز رسانی کنند. الزامات مهارتهای فنی شامل اداره کردن، ذخیره سازی الکترونیکی و بازیابی، پردازش متن، ابزار ترجمه کامپیوتری (CAT)، انتقال داده های الکترونیکی، ابزار تحقیق و همچنین شایستگی تجهیزات مانند دستیابی امن، ذخیره سازی، آرشیو سخت افزاری/ نرم افزاری و منابع اطلاعاتی / رسانه ها است.

یکی از عناصر کلیدی استاندارد ملی، سیستم مدیریت کیفیت است که اهداف، فرایند ذسترسی به اطلاعات / اسناد و مدارک مشتری، روند پردازش صلاحیت HR، فرآیند دسترسی به اصطلاحات و پایگاه های داده، تضمین کیفیت و پیگیری را شرح می دهد. اقدامات اصلاحی در بخش روابط استاندارد Client-TSP شامل رسیدگی و پردازش درخواست ها، روش های مستند برای تجزیه و تحلیل، نقل قول ها، دسترسی منابع انسانی، موافقت نامه ها، صورتحساب، نقش مشتری / مسئولیت ها و صلاحیت پرسنل را است.

مخاطبان در استاندارد ترجمه کانادا

همچنین موارد مخاطبان هدف، تضمین کیفیت (QA)، محرمانه بودن، مهلت انجام ترجمه یا تفسیر، تحویل، قیمت گذاری و شرایط پرداخت و خاتمه، اصطلاحات، حقوق کپی رایت و مسؤولیت، حل و فصل اختلاف، رسیدگی به اسناد مشتری، شرایط ویژه را نیز شامل می شود. روش های مدیریت پروژه TSP توصیف الزامات مشتری، اظهارات کار (SOW)، نقش مدیر پروژه، تخصیص مترجمان، بازرسان، بررسی کنندگان و منابع فنی، نظارت، جدول زمانی، به روز رسانی سفارشات مشتری، QMS و انطباق سفارشات ترجمه با روش های موجود، بایگانی و صورتحساب، انطباق با توافق مشتری-TSP، انتخاب HR مناسب به عنوان نیاز های پروژه می باشد.

فرایند ترجمه تخصصی ، ترجمه مقاله ، ترجمه متن شامل روش های اجباری خاص مانند جمع آوری اسناد مرجع مربوطه و ارائه اطلاعات در مورد متن مبدأ، انطباق با پروژه های مشابه و همزمان، کنوانسیون های محلی، استانداردهای منطقه ای، صرف و نحو، املا، نقطه گذاری، دستور زبان، اصطلاحات، زبان شناسی، سبک، قالب بندی، دامنه خاص و اصطلاحات مشتری، راهنماهای سبک ، بررسی، تجدید نظر، بررسی و خواندن نهایی می باشد. این استاندارد همچنین شامل بخش هایی در مورد خدمات اضافی، انتشارات مربوطه، ضمیمه هایی مانند ضبط پروژه و فرآیند قبل از ترجمه می باشد.


فرآیند صدور گواهینامه AILIA

گواهینامه براساس خدمات ترجمه CAN / CGSB-131.10-2008 می باشد، که توسط هیئت استانداردهای عمومی کانادا و شورای استاندارد کانادا تصویب شده است. AILIA تلاش زیادی را در ایجاد استانداردهای خدمات ترجمه ملی و یک طرح برای صدور گواهی انجام داده است. این ابتکار از نیاز برای ایجاد یک بخش سالم در زمینه ترجمه در کانادا و موقعیت استراتژیک کانادا در بازار ترجمه جهانی متولد شد.

همراه با صلاحیت مترجمان فردی، که توسط انجمن های ترجمه متخصص کانادا تأیید شده است. تا به امروز، TSP ها در کانادا به غیر از تأییدیه خدمات ترجمه، ابزاری برای ارائه خدمات به مشتریان ندارند.

استاندارد خدمات ترجمه به مشتریان اطمینان میدهد که TSP مطابق معیارهایی عمل می کند که در تحویل خدمات ترجمه به آن متعهد شده است.


استاندارد آمریکا ASTM F2575 – 06

استاندارد خدمات ترجمه آمریکایی ASTM F2575-06 یک راهنمای تضمین کیفیت در ترجمه است. در واقع یک چارچوب برای مشتریان و ارائه دهندگان خدمات ترجمه است که مایل به توافق در مورد الزامات خاص یک پروژه ترجمه هستند. ارائه خدمات ترجمه به نیازهای پروژه بستگی دارد.

ماموریت

استاندارد آمریکایی مامور به ارائه خدمات ترجمه و تفسیر به چندین زبان است که در حین آن به رشد و غنی سازی این زمینه کمک می کند.

ارزش خدمات کیفیت

نظارت بر کیفیت ارائه خدمات ترجمه، یکپارچگی کارهای انجام شده و محرمانه بودن آن ها را از طریق استانداردها فراهم می کند. باید متذکر شد که این سازمان آمریکایی یک سازمان قابل اطمینان و قابل اعتماد است که به حفظ حریم خصوصی اهمیت می دهد و روش هایی را که برای محرمانه بودن استفاده می کند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

خدمات مشتری محور

به مشتریان برای غلبه بر موانع زبانی که می تواند عملکرد آنها را محدود کند، کمک می کند.

احترام به کارکنان / مترجمان آزاد

به تمام مترجمان و شخصیت آنها احترام می گذارد.

متعهد به ارتقاء فرصت های برابر و دسترسی به خدمات ضروری برای همه هستیم. از بین بردن مانع زبان برای دستیابی به این هدف حیاتی است. برای مطالعه بیشتر مقاله ” آیین نامه اخلاقی ارائه دهندگان خدمات ترجمه ” را مطالعه بفرمایید.


ترجمه تخصصی ایرانیان وبسایت برتر ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی

یک نظر برای “انجمن های ترجمه سراسر جهان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *