ترجمه فوری یا ترجمه خیلی فوری یا ترجمه آنی

ترجمه فوری، نه ترجمه خیلی فوری نه! ترجمه آنی!

احتمالا تا کنون برای یک بار هم که شده، نام انیشتین و نظریه های نسبیت خاص و عام ایشان را شنیده اید. شاید ساده ترین دستاورد این نظریه (ساده ترین و نه دقیق ترین!) وجود محدودیت برای سرعت باشد. نظریه…

ترجمه فوری

سرعت یک مترجم پر سرعت در ترجمه فوری و سریع

موارد بسیاری برای ما پپیش می آید که نیاز به ترجمه فوری یک متن داشته باشیم. به عنوان مثال فرض کنید باید در کمتر از ۲ روز یک مقاله تخصصی را ترجمه نمایید و شخصا بدون کمک گرفتن از دیگران…