تصویر شاخص - فرمت مقاله

توضیحات کاملی در مورد فرمت مقاله و فرمت مجله + نمونه فرمت مقاله

فرمت اولیه مقاله‌ای که برای ژورنال ارسال می‌شود با فرمت مقاله چاپ شده متفاوت است. نوشتن نسخه اولیه مقاله (manuscript)  دارای قواعد خاصی است که در ادامه این فرمت به طور مفصل شرح داده می‌شود.    فهرست مطالب مقاله چیست؟…

تصویر شاخص-کاور لتر

چگونه یک کاور لتر عالی بنویسیم؟ + نمونه کاور لتر

از بخش‌های خیلی ضروری برای چاپ مقاله، نوشتن یک کاور لتر مناسب است. یک کاور لتر قوی می‌تواند بر تصمیم داوران تاثیر بگذارد و حتی آنها را متقاعد کند که مقاله شما را در آن مجله به چاپ برسانند. در…