مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم جان فارسی را در ترجمه انگلیسی پاس بدار!

چیزی که تا کنون بارها ترجمه تخصصی ایرانیان به آن تاکید داشته است، این است که ترجمه چیزی بسیار فراتر از برگرداندن کلمات از یک زبان به زبان دیگر است. یکی از مواردی که به صورت دقیق به مترجم انگلیسی به فارسی تذکر داده می شود پاس داشتن زبان فارسی است. به بیان دیگر یک مترجم در ترجمه انگلیسی به فارسی بایستی به فرهنگ و زبان فارسی اهمیت داده و به عنوان  اصطلاح رایج، فارسی را پاس بدارد. اما این فارسی نویسی و پاس داشتن فرهنگ فارسی باید به گونه ای نباشد که به صورت افراط آمیزی ختم شود.برخی از کلمات وارد زبان فارسی شده اند و هرچند فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل هایی برای این کلمات پیشنهاد شده است ولی این معادل های فارسی هنوز نامانوس بوده و مخاطب نمی تواند با آن ها ارتباط برقرار نماید. به عنوان مثال کلمه system در زبان فارسی وارد شده است و به صورت معمول در گفتگوهای محاوره ای استفاده می شود و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز واژه سامانه را به عنوان معادل فارسی کلمه سیستم پیشنهاد داده است.

در این میان وظیفه مترجم انگلیسی به فارسی چیست و مترجم باید کدام واژه را به کار ببرد؟ از طرفی واژه سامانه یک واژه فارسی بوده و مورد تایید فرهنگستان است و سیستم هرچند کلمه ای انگلیسی است ولی وارد زبان فارسی شده است.

ما در ترجمه تخصصی ایرانیان دستورالعملی برای این مورد استفاده کرده ایم که تا حدودی توانسته است راهنمای مترجم برای ترجمه انگلیسی به فارسی قرار گیرد. ما هدف از ترجمه را به عنوان یک عامل کلیدی معرفی کرده و برای مترجم انگلیسی به فارسی مشخص کرده ایم که اگر هدف ترجمه مقالات و کتب تخصصی است باید مترجم از کلمات رایج و متداول در زمینه تخصصی متن استفاده نماید. به عنوان مثال در مهندسی صنایع، کلمه سیستم به قدری رایج شده است که در سرفصل پیشنهادی وزارت علوم نیز از این کلمه استفاده شده است و دروسی با عناوینی مانند بهینه‌سازی سیستم‌ها نوشته شده اند. بنابراین در ترجمه متونی که در این زمینه استفاده می شوند بایستی از همین کلمات رایج در زبان فارسی استفاده نمود.

اما اگر مترجم انگلیسی به فارسی برای ترجمه متونی به کار می رود که بیشتر جنبه ادبی داشته و یا در زمنه هایی است که جنبه ادبی آن بیشتر است، بهتر است مترجم از کلمات پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده نماید. البته ان مورد نیز نباید به گونه ای باشد که موجب اذیت خواننده گردد و خواننده احساسی غریب نسبت به متن داشته باشد. در این مورد نیز پیشنهاد می شود از  واژه های نامانوس کمتر استفاده گردد. مثلا کلمه انرژی به صورت کارمایه ترجمه شده است ولی این ترجمه چندان متداول نیست.شاید بهتر باشد برای این واژه ها نیز از متداول های آنان که در زبان فارسی رایج است(و گاها از زبان دیگر وارد شده اند) استفاده گردد.