راهکار بالا بردن کیفیت ترجمه

راهکار بالا بردن کیفیت ترجمه

بالا بردن کیفیت ترجمه همواره هدف اصلی یک مترجم متخصص و یک مرکز ترجمه تخصصی میباشد.

زیربنای یک ترجمه را مترجم تشکیل میدهد.

البته این نکته اهمیت دارد که ترجمه ی عالی وجود ندارد!

حتما برایتان سوال است که چرا؟

برای جواب باید بگوییم ممکن است در بعضی موارد مترجم احساس کند بهترین کار ترجمه ی خودش را ارائه داده است اما در مقابل مشتری با متن ارتباط برقرار نکرده است و در نتیجه از متن ترجمه شده اش راضی نیست.

در این متن قصد ما این است که چند راهکار بالا بردن کیفیت ترجمه برای شما بازگو کنیم.

شما میتوانید در بازخوانی متن ترجمه شده خود این راهکار ها را استفاده کنید متن با کیفیت تری ارائه دهید.

راهکار بالا بردن کیفیت ترجمه

۱-دوباره کاری ممنوع!

سعی کنید یک کار را از ابتدا با درستی انجام دهید.

ویرایش یک کار ممکن است بسیار زمان بر باشد و حتی شاید شما به یک سری از نکات توجه کافی نداشته باشید. پس تمامی سعی خود را به کار گیرید که از همان ابتدا بهترین متن معادل را برای ترجمه استفاده کنید.توجه به این امر باعث میشود که هنگام بازخوانی نهایی کمترین اشکالی در متن به چشم بخورد.

۲-هر زمینه ی تخصصی شامل کلمات خطرناک است،یک لیست از آن ها تهیه کنید.

منظور از کلمات خطرناک کاملا روشن است.

این کلمات آن هایی هستند که ممکن است با یک بی دقتی متن با کیفیت ترجمه شده تان را به بی کیفیت ترین ترین متن تبدیل کند. کلمات چند معنایی جزو این دسته هستند.

مترجمین تخصصی معمولا یک لیست شامل اینگونه کلمات تهیه میکنند و هنگام نیاز با مراجعه به آن لیست،مشکل را برطرف میسازند.

۳-از یک نرم افزار مانند word برای بررسی غلط های املایی استفاده کنید.

قبل از این که بخواهید یک متن را ویرایش کنید آن را در نرم افزار word باز کرده و به راحتی چک کنید که آیا در متن غلط املایی وجود دارد یا خیر.

۴-قواعد نگارشی زبان مقصدتان را خوب یادبگیرید

هر زبانی شامل قواعد نگارشی خاص خود میباشید.

ترجمه ای که شما انجام میدهید باید با رعایت کامل قواعد نگارشی زبان مقصدتان باشد.

به عنوان مثال در زبان انگلیسی حرف ابتدایی کلمه در ابتدای جمله بزرگ نوشته میشود. شما با رعایت این نکات نگارشی انسجام متن خود را به بهترین شکل حفظ میکنید.

۵-در صورت وجود اشکال کل متن را جایگزین نکنید.

همیشه تک تک جملات را بررسی کنید و فقط جمله ای که در آن اشکال وجود دارد را اصلاح و یا جایگزین کنید.

۶-در کارتان دقیق و نکته بین باشید

ترجمه ی خوب حاصل دقت است. اما ما در اکثر موارد در اسم ها و فعل ها دقت را دنبال میکنیم.

اما جالب است بدانید که دقت باید در صفات و قید ها بررسی شود. در اکثر ترجمه ها دیده میشود که همین کلمات کوچک (قید ها و صفت ها) نادرست و بدون دقت ترجمه شده اند.

۷-برای افزایش و بالا بردن کیفیت ترجمه از یک یا چند نفر دیگر بخواهید متن ترجمه شده را بخواند.

در صورتی زمان این اجازه را به شما بدهد، بازخوانی متن توسط یک فرد دیگر کمک بسیاز زیادی به بهبود کیفیت ترجمه شما میکند.