تاثیر علاقه در ترجمه تخصصی

تاثیر علاقه در ترجمه تخصصی

تاثیر علاقه در ترجمه تخصصی

برای انجام دادن هر کاری که به شما پیشنهاد میشود ، ابتدا به این فکر کنید که آیا تمایلی برای انجام دادن آن کار دارید یا خیر.علاقه در انجام هر چیزی در زندگی بحثی بسیار مهم است.شما یک آشپز را در نظر بگیرید که به کارش علاقه ای ندارد ، هر غذایی را که درست کند یا شور میشود یا بی نمک ، ممکن است آن غذا در نظر شما خوشمزه باشد اما او خودش میداند چون علاقه ای به درست کردن آن غذا نداشته ، تمام توانش را نگذاشته است؛ تاثیر علاقه در ترجمه تخصصی نیز به همین صورت است.

مترجمی را در نظر بگیرید که از روی اجبار برای اینکه درآمدی برای گذراندن زندگی اش داشته باشد اقدام به ترجمه ی متون میکند ، تا چه حد میتوان به آن ترجمه اعتماد کرد؟ ترجمه تخصصی نیاز به جست و جو در مقالات پایه و اطمینان از معادل های انتخاب شده برای آن کلمه را دارد. اگر یک مترجم به کارش علاقه ای نداشته باشد مطمئنا به دنبال بهترین معادل ها نمیگردد و هرچه که در لحظه به ذهنش میرسد برای ترجمه استفاده میکند. در نتیجه کیفیت کار ترجمه شده بسیار پایین تر از حد انتظار میرود.

حال شما مشتری ای را تصور کنید که یک سفارش فارسی به انگلیسی را ثبت میکند ، که تمام سرنوشتش به آن ترجمه بستگی دارد ، زیرا میخواهد آن کار را به مجله ای معتبر ارسال کند.فایل را به یک مترجم که به کارش علاقه ای ندارد ارسال میکنیم ، هرچه به ذهنش در آن لحظه آمد نوشت و به مشتری تحویل داده شد، چه فاجعه ای در انتظار آن مشتری است؟

پس از یک ماه با نهایت عصبانیت با مترجم تماس میگیرد و اعتراض میکند ،که کارش از آن ژورنال برگشت خورده است! حال این مشتری هرچقدر که میخواهد عصبانی باشد و به مترجم بی احترامی بکند ، آیا سرنوشتش تغییری میکند؟

بحث احساس مسئولیت و عذاب وجدان باید در ترجمه های تخصصی بسیار جدی گرفته شود.

مترجم عزیز ، همیشه خودتان را جای سفارش دهنده بگذارید و پس از خواندن متنی که ترجمه کرده اید ، اگر  احساس رضایت کامل داشتید متن را برای او ارسال کنید.