روز ترجمه

روز بین المللی ترجمه

برای پیدایش ترجمه تاریخ دقیقی ذکر نکرده اند. برخی از صاحب نظران معتقدند که ترجمه حدود ۱۰۰۰ سال پس از نوشتن و ابداع خط به وجود آمده است. در واقع ترجمه برای ارتباط بین ملل و زبان های مختلف بوده و به همین دلیل اولین اصل وجود یک زبان رسمی در یک قوم بوده است. با توجه به جایگاه ترجمه، یک روز از سال به عنوان روز ترجمه شناخته می شود.

هر ساله ۸ مهر مصادف با ۳۰ سپتامر، به عنوان روز جهانی ترجمه شناخته می شود.این روز به افتخار مترجم انجیل یعنی سنت جروم، که محافظ مترجمین به حساب می‌آید نامگذاری شده است. ژِروم قدیس کشیش ایلیریایی بود که بیشتر به خاطر ترجمه کتاب مقدس از عبری به لاتین (کتابی که اکنون به وُلگاتا مشهور است) مورد توجه واقع شده‌است، ژِروم در کلیسای کاتولیک رم و کلیسای ارتدکس شرقی به عنوان قدیس مورد احترام قرار گرفته و وُلگاتا هنوز از منابع مهم متون مسیحی به شمار می‌رود.

این روز از ۱۹۵۳ که توسط فدراسیون بین‌المللی ترجمه جشن گرفته می‌شود ولی از ۱۹۹۱ که فدراسیون آن را به عنوان یک روز بین‌المللی پیشنهاد کرد تا همبستگی جامعه مترجمین جهان را نشان دهد که پیشبرنده حرفه ترجمه در کشورهای مختلف خواهد بود. این فرصتی است برای تاکید بر اهمیت شغلی که یکی از مهترین ابزارهای جهانی شدن به حساب می‌آید.