ترجمه فوری یا ترجمه خیلی فوری یا ترجمه آنی

ترجمه فوری، نه ترجمه خیلی فوری نه! ترجمه آنی!

احتمالا تا کنون برای یک بار هم که شده، نام انیشتین و نظریه های نسبیت خاص و عام ایشان را شنیده اید. شاید ساده ترین دستاورد این نظریه (ساده ترین و نه دقیق ترین!) وجود محدودیت برای سرعت باشد. نظریه…