بررسی ایمپکت فاکتور

هر آنچه باید در مورد ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر مجله بدانیم.

ایمپکت فاکتور (Impact Factor,IF) یا ضریب تاثیر یک مجله چیست؟ ایمپکت فاکتور چگونه محاسبه می‌شود؟ اهمیت ایمپکت فاکتور برای نویسندگان یک مقاله در چیست؟ ضریب تاثیر مجلات علمی پژوهشی را کجا ببینیم؟ در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ…