کاربرد ضرب المثل ها در ترجمه مقاله

کاربرد ضرب المثل ها در ترجمه مقاله

کاربرد ضرب المثل ها در ترجمه مقاله

کاربرد ضرب المثل ها در ترجمه مقاله، به ویژه مقالات ادبی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مترجم حرفه ای باید اصطلاحات و ضرب المثل های زبان مقصدش را به خوبی بشناسد و آن ها را در متن ترجمه ی خود به کار ببرد.

در ترجمه ی ضرب المثل ها به هیچ وجه نباید از ترجمه ی کلمه به کلمه استفاده کرد. دلیل این تاکید این است که معنای این عبارات ممکن است در ترجمه ی کلمه به کلمه تغییر کند و آن مفهوم مورد نظر را به مخاطب منتقل نکند.

ترجمه تخصصی متون ادبی، شعر ها، دلنوشته ها، نیازمند این هستند که مترجم حس نویسنده را به درستی درک کند و فرایند ترجمه را با حسی مشابه به نویسنده انجام دهد. به عنوان مثال فرض کنید ترجمه ی یک شعر را به مترجمی واگذار کنیم که فقط ترجمه های مربوط به ریاضیات را انجام می­دهد، آن مترجم نیز بدون توجه به این­که ترجمه ی این متن در تخصص او نیست شروع به ترجمه ی شعر کند. متن ترجمه شده فاقد احساس میشود و مخاطب آن دلنشینی شعر را به درستی درک نخواهد کرد.

در نتیجه درک صحیح و آگاهی به لزوم کاربرد ضرب المثل ها در ترجمه مقاله از جمله نکات اولیه ای است که یک مترجم حرفه ای باید به آن آگاهی داشته باشد.

برای سهولت کار مترجمین برخی از ضرب المثل ها را به همراه ترجمه ی آن ها آماده کرده ایم:

۱-To move heaven and Earth

آسمان را به زمین دوختن

۲- To milk the ram

آب در هاون ساییدن

۳- The shoemaker’s wife goes the worst shod

کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد

۴- When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

۵- To get out of bed on the wrong side

از دنده ی چپ بیدار شدن

۶- Light come, light go

باد آورده را باد میبرد

۷- His bread is buttered on both sides

نان اش در روغن است

۸- Bargain is bargain

حساب حسابِ، کاکا برادر

۹- Like a duck in thunderstorm

مثل خر در گل ماندن

۱۰- Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که برخی از ضرب المثل ها ممکن است مختص یک ملت و یک زبان خاص باشد ترجمه ی آن ها در زبان های دیگر ممکن است هیچ معنا و مفهومی نداشته باشد. پس مترجم باید دقت لازم و آشنایی کامل با کوچک ترین اصطلاحات و ضرب المثل های زبان مقصد خود را داشته باشد.