شغل های مرتبط با زبان ، ترجمه انگلیسی به فارسی ،تفسیر، آموزش و…

یک احساس مشترک که در میان بیشتر فارغ تحصیلان رشته زبان وجود دارد، این است که در مورد آینده شغلی شان عدم اطمینان دارند. اغلب دانشجویان در رشته زبان رشته تحصیلی شان را بر مبنای اهداف شخصی کرده‌اند و اهداف…