تفاوت بین زبان انگلیسی و زبان عربی در ترجمه

عربی زبان رسمی بسیاری از کشورها جهان از جمله مصر، عراق، لیبی، عربستان سعودی و مراکش است. همانطور که می دانید عربی زبان قرآن است، بنابراین مسلمانان از همه ملیتها، مانند اندونزیایی و سایر کشورها، با آن آشنا هستند. گویش…