خانه / بایگانی برچسب: انجمن های ترجمه جهان

بایگانی برچسب: انجمن های ترجمه جهان

انجمن های ترجمه سراسر جهان

بازنگری های بین المللی و مطالعه مفاهیم عمده در کنار ظهور تکنولوژی و جهانی شدن سبب شده تا حرفه ی ترجمه به طور گسترده ای شناخته شود. کشورهای سراسر جهان شاهد تحولی در مترجمان ملی، ویراستاران و مفسران و همچنین انتشار آیین نامه های اخلاقی بوده اند. با بررسی آیین …

توضیحات بیشتر »