خانه / مسائل دانشگاهی

مسائل دانشگاهی

آیین نامه ارتقا اساتید هیئت علمی

آیین نامه و شاخص ارتقا اساتید هیئت علمی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری ضوابطی را برای ارتقا اساتید در نظر داشته و با انتشار آیین نامه ای در این باره، به توضیح و تشریح شاخص ها می پردازد. طبق این آیین نامه: ارتقـای مرتـبه اعضـای هـیات علمـی دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشی، که از این پس …

توضیحات بیشتر »