دیکشنری تخصصی ایرانیان

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی کار، فرهنگ لغتی است که معنای تخصصی کلمات و اصطلاحات مرتبط با کار و شغل در آن وجود دارند. علاوه بر آن، لغات مرتبط با مدیریت پروژه هم در این دیکشنری موجود هستند.