دیکشنری تخصصی ایرانیان

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی در بر گیرنده لغات و اصطلاحات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل است که برخی از رشته ها مانند حقوق بین الملل و اندیشه سیاسی را نیز تحت پوشش قرار می دهد.