دیکشنری تخصصی ایرانیان

گاز دودکش

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

محیط زیست

flue gas

گاز و مواد حاصل از احتراق که از راه دودکش یا مجرا از کوره خارج می‌شود.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.