دیکشنری تخصصی ایرانیان

کفه

دیکشنری تخصصی پزشکی

plateau

گسترۀ پوشش مؤثر که در محدودۀ آن می‌توان آستانۀ گوش آزمایشی را به‌طور صحیح و مناسب اندازه‌گیری کرد|||متـ . کفی 2.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.