دیکشنری تخصصی ایرانیان

کاواک زایی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

cavitation

[حمل‏ونقل دریایی] فضایی که براثر جابه‌جایی کشتی خالی می‌شود و با آبی که در دو پهلوی کشتی جریان دارد پر می‌شود|||[زمین‌شناسی]‏ نوعی فرسایش در جایی از رود که در آنتغییرات سرعت و فشار سبب تشکیل حباب‌های بخار به‌طور متناوب می‌شود و ترکیدن این حباب‌ها امواج ضربه‌ای ایجاد می‌ند که سبب سست شدن رسوبات و سنگه‌های مجاور می‌شود|||[فیزیک]‏ ایجاد تعداد بسیار زیادی حباب کوچک و از بین رفتن ناگهانی آنها در مایعی که فشار آن به‌شدت و به‌تندی تغییر می‌کند.

فرهنگ لغات علوم دریایی

cavitation

[حمل‏ونقل دریایی] فضایی که براثر جابه‌جایی کشتی خالی می‌شود و با آبی که در دو پهلوی کشتی جریان دارد پر می‌شود|||[زمین‌شناسی]‏ نوعی فرسایش در جایی از رود که در آنتغییرات سرعت و فشار سبب تشکیل حباب‌های بخار به‌طور متناوب می‌شود و ترکیدن این حباب‌ها امواج ضربه‌ای ایجاد می‌ند که سبب سست شدن رسوبات و سنگه‌های مجاور می‌شود|||[فیزیک]‏ ایجاد تعداد بسیار زیادی حباب کوچک و از بین رفتن ناگهانی آنها در مایعی که فشار آن به‌شدت و به‌تندی تغییر می‌کند.

دیکشنری تخصصی فیزیک

cavitation

[حمل‏ونقل دریایی] فضایی که براثر جابه‌جایی کشتی خالی می‌شود و با آبی که در دو پهلوی کشتی جریان دارد پر می‌شود|||[زمین‌شناسی]‏ نوعی فرسایش در جایی از رود که در آنتغییرات سرعت و فشار سبب تشکیل حباب‌های بخار به‌طور متناوب می‌شود و ترکیدن این حباب‌ها امواج ضربه‌ای ایجاد می‌ند که سبب سست شدن رسوبات و سنگه‌های مجاور می‌شود|||[فیزیک]‏ ایجاد تعداد بسیار زیادی حباب کوچک و از بین رفتن ناگهانی آنها در مایعی که فشار آن به‌شدت و به‌تندی تغییر می‌کند.

دیکشنری تخصصی مکانیک

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.