دیکشنری تخصصی ایرانیان

چرخش

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

rotation

حرکت یک جِرم به دور محور خود|||متـ . حرکت وضعی.

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

pivot

در بسکتبال، چرخیدن بدن بازیکنِ صاحب توپ حول پایی که نباید از زمین جدا شود.

دیکشنری تخصصی فیزیک

rotation

حرکت جسم حول یک محور داخلی ثابت یا متحرک|||متـ . دَوَران.

spin

چرخیدن جسم حول هر محور گذرنده از داخل آن.

ویکی پدیا

rotation

دَوَران، حرکت یک جسم در جهت دایره‌ای است.

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی عمران

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.