دیکشنری تخصصی ایرانیان

پاشنه

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

land

← رویۀ ریشه.

فرهنگ لغات علوم دریایی

stern

بخش انتهایی شناور.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

frog

بخشی از کمانۀ سازهای زهی که در دست نوازنده قرار می‌گیرد.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

علوم نظامى

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.