دیکشنری تخصصی ایرانیان

پادشاهی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

kingdom

کشوری که یک پادشاه یا ملکه بر آن حکومت می‌کند.

monarchy

نظامی سیاسی که در آن ریاست کشور، معمولاً به‌صورت موروثی، در دست یک نفر با عنوان شاه یا ملکه است|||متـ . سلطنت.

باستان ‏شناسی

kingdom

کشوری که یک پادشاه یا ملکه بر آن حکومت می‌کند.

monarchy

نظامی سیاسی که در آن ریاست کشور، معمولاً به‌صورت موروثی، در دست یک نفر با عنوان شاه یا ملکه است|||متـ . سلطنت.

ویکی پدیا

monarchy

پادشاهی، شاهنشاهی یا سلطنت (به انگلیسی: Monarchy) شکلی‌است از نظام حکومتی که در آن فردی به عنوان رئیس کشور به نام پادشاه (ملک) یا شهبانو (ملکه) دارد. این عنوان معنای خاص نمادی دارد. هگل ایران‌زمین را نخستین دولت شاهنشاهی می‌نامد.
مشروعیت پادشاه با توجه به معنای خاص دینی و نمادی مقامش ممکن است منزلت «پدر» ملت را به او بدهد.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.