دیکشنری تخصصی ایرانیان

ولایت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی حقوق

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری علوم انسانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی حقوق

الهیات

دیکشنری تخصصی حقوق

ویکی پدیا

wilayah

ولایت یکی از تقسیمات کشوری در برخی از کشورها است. ولایت واژه‌ای عربی می‌باشد که به زبان فارسی به آن شهرستان می‌گویند.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.