دیکشنری تخصصی ایرانیان

وضعیت

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی پزشکی

position

[پزشکی] نحوۀ قرار گرفتن نقطۀ مشخصی از نمای جنین نسبت به نقطۀ معین در سمت چپ یا راست لگن مادر|||[موسیقی] 1. محل قرار گرفتن دست چپ بر روی دستۀ سازهای زهی 2. نحوۀ قرار گرفتن صداهای مختلف یک آکورد ازنظر دوری و نزدیکی به هم 3. محل قرار گرفتن کشوِ ترمبون در یکی از هفت جایگاه اصلی.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

position

[پزشکی] نحوۀ قرار گرفتن نقطۀ مشخصی از نمای جنین نسبت به نقطۀ معین در سمت چپ یا راست لگن مادر|||[موسیقی] 1. محل قرار گرفتن دست چپ بر روی دستۀ سازهای زهی 2. نحوۀ قرار گرفتن صداهای مختلف یک آکورد ازنظر دوری و نزدیکی به هم 3. محل قرار گرفتن کشوِ ترمبون در یکی از هفت جایگاه اصلی.

ویکی پدیا

status

وضعیت حالت، شرط یا موقعیت است.
وضعیت ممکن است به یکی از این‌ها اشاره داشته باشد:

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.