دیکشنری تخصصی ایرانیان

واگذاری

دیکشنری جامع مدیریت

علوم نظامى

handover

در اختیار قرار دادن واپایش یک هواگَرد از یک مرکز یا شخص واپایشگر به مرکز یا شخص دیگر.

لغات تخصصی مربوط به کار

award

واگذاری کار به پیمانکار برای اجرا در چارچوب یک پیمان.

دیکشنری لغات عمومی

allotment

اختصاص دادن اتاق‌های مهمانخانه به گشت‌پردازها.

فرهنگ لغات علوم دریایی

handover

در اختیار قرار دادن واپایش یک هواگَرد از یک مرکز یا شخص واپایشگر به مرکز یا شخص دیگر.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.