دیکشنری تخصصی ایرانیان

همدردی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

sympathy

توجه عاطفی و فراوان به یک فرد یا حیوان یا گروه، یا شریک شدن در حالات هیجانی یا ذهنی آنها.

ویکی پدیا

sympathy

همدردی یا ترحم، توجه، درک و واکنش انسانی نسبت به پریشانی یا نیاز انسان یا موجود دیگری است. همدردی با همدلی تفاوت دارد. همدلی، درک و اشتراک احساسی با شخص دیگری است اما همدردی نیازی به اشتراک احساس یکسان ندارد و در حکم اهمیت دادن به خوشی یا ناخوشی دیگران است که ممکن است تا داشتن احساسی یگانه گسترش یابد.
هدف همدردی احساس بهتر هیجانها و عواطف شخص دیگر می باشد.در همدردی به شخص دیگر کمک می کنیم تا خود را تخلیه کند.
اما در همدلی خوب به سخنان شخصی که مشکل دارد گوش می دهیم تا بتوانیم به وی کمک کنیم.همدلی یعنی خود را جای دیگران قرار دادن.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.