دیکشنری تخصصی ایرانیان

نگرش

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

علوم اجتماعی

دیکشنری جامع مدیریت

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

attitude

الگوی نسبتاً ثابت پاسخ‌های عاطفی یا شناختی یا رفتاری به یک شخص یا شیء یا موضوع.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی مشاوره

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.