دیکشنری تخصصی ایرانیان

نمایش

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری لغات عمومی

theatre

[عمومی] اجرای زندۀ نمایشنامه|||[هنرهای نمایشی] بیان رشته‌رویدادهایی داستان‏گونه براساس ضوابطی معین در برابر تماشاگران با استفاده از گفتار و حرکات چهره و بدن.

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

screening

نشان دادن فیلم در تالار سینما|||متـ . نمایش دادن.

theatre

[عمومی] اجرای زندۀ نمایشنامه|||[هنرهای نمایشی] بیان رشته‌رویدادهایی داستان‏گونه براساس ضوابطی معین در برابر تماشاگران با استفاده از گفتار و حرکات چهره و بدن.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

representation

یک همریختی از گروهی مفروض به گروهِ همۀ ماتریس‌های مربعی ناتکین با درایه‌های واقع در یک میدان.

ویکی پدیا

the show

نمایش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

ارتباط تصویری

معماری

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.