دیکشنری تخصصی ایرانیان

میل

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

declination

یکی از دو مختصه‏ای که معادلِ آسمانی عرض جغرافیایی است و برای سنجش موقعیت اجرام در کرۀ آسمان استفاده و نسبت به استوای آسمان اندازه‏گیری می‏شود.

دیکشنری تخصصی داروسازی

affinity

مقیاسی که براساس آن میزان اتصال‌پذیری دارو به گیرنده تعیین می‌شود.

باستان ‏شناسی

probe

میله‌ای فلزی که آن را برای شناسایی پدیدارهای مدفون و هنوز حفاری‌نشده، مانند دیوارها و کف و صخرۀ طبیعی و پوشش قبور، در زمین فرومی‌کنند یا بر زمین می‌کوبند.

فرهنگ لغات علوم دریایی

cant

تمایل سینۀ شناور به یک طرف در نتیجۀ رانش عرضی.

ویکی پدیا

declination

مِیل(با نماد δ مشخص می‌شود) یکی از دو مختصه‌ای است که معادلِ آسمانی عرض جغرافیایی است و برای سنجش موقعیت اجرام در کرهٔ آسمان استفاده و نسبت به استوای آسمان اندازه‌گیری می‌شود.

mail

میل در معانی زیر به کار می‌رود:

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.