دیکشنری تخصصی ایرانیان

موضوع

دیکشنری تخصصی عمران

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری لغات عمومی

subject

آنچه دربارۀ آن بحث و آزمایش کنند.

ویکی پدیا

argument

موضوع، در زبان‌شناسی، عنصر یا عناصری هستند که محمول (که معمولاً فعل است) برای کامل شدن (از لحاظ معنایی) به آن نیاز دارد. موضوع‌ها و تعداد آن‌ها را معناشناسی (معنای واژه، در سطح واژگان) تعیین می‌کند. محمول‌ها ممکن است به صفر، یک، دو، یا سه موضوع نیاز داشته باشند. اصطلاح دیگری که برای موضوع استفاده می‌شود ظرفیت است. بنابر آنچه گفته شد محمول‌ها می توانند صفر ظرفیتی، یک ظرفیتی، دو ظرفیتی یا سه ظرفیتی باشند.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.