دیکشنری تخصصی ایرانیان

موسیقی مقامی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

modal music

دسته‏ای از آثار موسیقایی که بر مبنای مقام‌های مختلف، غیر از بزرگ (major) و کوچک (minor)، تصنیف شود؛ مقام‌های شرقی و کلیسایی از آن جمله است.

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.