دیکشنری تخصصی ایرانیان

مصلحت گرایی

دیکشنری تخصصی فیزیک

دیکشنری تخصصی صنایع

pragmatism

مشی یا نظریه‌ای که با پرهیز از آرمان‌گرایی بر عمل سیاسی براساس مقتضیات وقت تأکید دارد.

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

pragmatism

مشی یا نظریه‌ای که با پرهیز از آرمان‌گرایی بر عمل سیاسی براساس مقتضیات وقت تأکید دارد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.