دیکشنری تخصصی ایرانیان

مشتری

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی تاریخ

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی صنایع

لغات تخصصی مربوط به کار

customer

استفاده‌کنندۀ نهایی هریک از محصولات پروژه که مسئولیت پذیرش تحویلی‌های پروژه بر عهدۀ اوست.

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

jupiter

بزرگ‌ترین و پنجمین سیارۀ منظومۀ شمسی ازلحاظ فاصله از خورشید به قطر 11 برابر زمین که سیاره‏ای گازی با 39 قمر شناخته‏شده است|||متـ . برجیس.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری جامع مهندسی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.