دیکشنری تخصصی ایرانیان

مدیریت تغییر

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

لغات تخصصی مربوط به کار

change management

فرایندی رسمی که ازطریق آن تغییر برنامۀ پروژه تصویب و ابلاغ می‌شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.