دیکشنری تخصصی ایرانیان

محور اصلی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

principal axis

← محور اصلی لَختی.

دیکشنری تخصصی عمران

main line

جاده‏ای اصلی که تمام یا بخش اعظم تردد میان دو نقطۀ مشخص در آن صورت می‌گیرد.

دیکشنری تخصصی فیزیک

principal axis

خطی که بر سطح عدسی نازک عمود است و از مرکز خمیدگی آن می‌گذرد.

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

زیست‌شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.