دیکشنری تخصصی ایرانیان

لباس

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.