دیکشنری تخصصی ایرانیان

قطب

دیکشنری تخصصی برق

ویکی پدیا

zeros and poles

در آنالیز مختلط، یک قطب از یک تابع هولومورفیک نوعی از نقطه تکین ساده‌است که مانند تکین 1/z


{displaystyle z}

n


{displaystyle n}

درz


{displaystyle z}

= 0 رفتار می‌کند. یک قطب تابعf


{displaystyle f}

(z


{displaystyle z}

) نقطهٔz
=
a


{displaystyle z=a}

است که اگرz


{displaystyle z}

بهa


{displaystyle a}

میل کند،f
(
z
)


{displaystyle f(z)}

به بینهایت میل می‌کند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

شیمی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.