دیکشنری تخصصی ایرانیان

عمل کرد

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

محیط زیست

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی کشاورزی

علوم تربیتی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی علوم دامی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری جامع مدیریت

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی هوافضا

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

دیکشنری فناوری اطلاعات

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی روانشناسی

performance

1. رفتار موجود زنده در برابر تکلیفی خاص 2. فعالیت یا مجموعه‌پاسخ‌هایی که به نتیجۀ مؤثر در محیط منجر شود.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی نفت

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی

دیکشنری رفتار حرکتی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی انرژی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

علوم تربیتی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.