دیکشنری تخصصی ایرانیان

عقب نشینی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

علوم نظامى

withdrawal

نوعی عملیات پدافندی که در آن نیروی درگیر با دشمن از ادامۀ درگیری پرهیز می‌کند و از دشمن فاصله می‌گیرد.

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.