دیکشنری تخصصی ایرانیان

شهروندان

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری جامع مدیریت

علوم اجتماعی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی جامعه شناسی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

دیکشنری جامع مهندسی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.