دیکشنری تخصصی ایرانیان

شناسه

دیکشنری تخصصی ادبیات و زبان شناس

ending

وندی که به انتهای ستاک فعل اضافه می‌شود.

دیکشنری تخصصی برق

pin

رمزی که اگر آن را فعال کنیم، در هر بار روشن کردن دستگاه تلفن همراه، باید آن را وارد کنیم تا دستگاه کار کند.

دیکشنری تخصصی هوافضا

registration

مجموعۀ حروف و اعدادی که کلیۀ وسایل پرندۀ متعلق به هر کشور با آن مشخص شود؛ بخشی از این علائم با هماهنگی و تأیید مجامع بین‏المللی بر روی بدنه ثبت می‏شود.

فرهنگ لغات علوم دریایی

call sign

حروف و اعداد قراردادی بین‏المللی که در تماس رادیویی برای شناسایی ایستگاه ارتباطی و وسیلۀ حمل‏ونقل دریایی یا هوایی به کار می‏رود.

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

argument

← متغیر مستقل.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

زیست‌شناسی

علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی شیمی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری تخصصی هنرهای نمایشی و سینما

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.