دیکشنری تخصصی ایرانیان

سوار

فرهنگ لغات علوم دریایی

aboard

ویژگی هرچه بر روی شناور یا در داخل آن قرار دارد.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.