دیکشنری تخصصی ایرانیان

سقط

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی کشاورزی

abortion

از بین رفتن رویان در مراحل نمو.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

معماری

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی حقوق

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.