دیکشنری تخصصی ایرانیان

زیست ساخت

ویکی پدیا

biosynthesis

زیست‌ساخت یا بیوسنتز به فرآیندی در یاخته‌های جانداران می‌گویند که به کمک آنزیم‌های (زیمایه) ویژه‌ای آسان‌سازی می‌شود و در این فرایند، واکنشگرها به فرآورده‌های پیچیده‌تری تبدیل می‌شوند. مثالهایی معروف از زیست‌ساخت در انسان عبارتند از تولید پلی ساکاریدها از مونوساکاریدها مانند گلیکوژن از گلوکز، ساخت پروتئین از اسیدآمینه‌ها، تولید چربی‌ها و تولید نوکلئوتیدها و دی ان ای.

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.