دیکشنری تخصصی ایرانیان

زبانه

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

reed

تیغه‏ای باریک و انعطاف‏پذیر در برخی از هواصداها که با جریان هوا به ارتعاش درمی‏آید و موجب تولید صدا می‏شود.

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

apophysis

شاخۀ فرعی یک تودۀ نفوذی بزرگ‌تر.

دیکشنری تخصصی نجوم و اختر شناسی

prominence

فوران‌های شعله‏مانند گاز در فام‏سپهر یا تاج خورشید که در امتداد خطوط میدان مغناطیسی قرار دارند و چگالی بیشتر و دمای کمتری در مقایسه با محیط اطراف خود دارند.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

شهرسازی

فرهنگ لغات علوم دریایی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

دیکشنری جامع مهندسی

علوم نظامى

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.