دیکشنری تخصصی ایرانیان

ریزش

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی جغرافی

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی کشاورزی

abscission

جدا شدن و افتادن اندام‌هایی از گیاه مانند جوانه یا برگ یا غنچه یا میوه.

فرهنگ لغات علوم دریایی

spill

ریخته شدن اتفاقی مواد نفتی یا آلاینده در دریا.

spilling

فرایندی که در آن آب کف‌آلود روی ستیغ موج شکنا به‌آرامی و بدون فروپاشی ناگهانی از جبهۀ موج جلو می‌زند و به پایین می‌ریزد.

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

معماری

علوم نظامى

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.