دیکشنری تخصصی ایرانیان

رویش

دیکشنری تخصصی جغرافی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

increment

هرنوع افزایش در محیط یا قطر یا سطح برابر سینه یا ارتفاع یا حجم یا کیفیت یا ارزش درخت.

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی پزشکی

مهندسی منابع طبیعی و شیلات

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

زیست‌شناسی

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری تخصصی فلسفه

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری جامع مهندسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.