دیکشنری تخصصی ایرانیان

دسته

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

grip

بخشی از کمان که با دستِ ستون آن را می‌گیرند.

شیمی

block

بخشی از مولکول بسپار که از شمار زیادی تکپار تشکیل شده است و آرایش فضایی یا ساختاری آن دست‌کم از یک جنبه با بخش مجاور تفاوت دارد.

علوم نظامى

platoon

یگانی نظامی و زیرمجموعۀ گروهان که معمولاً از دو یا چند گروه یا رسد تشکیل می‌شود.

دیکشنری و فرهنگ موسیقی

neck

1. قسمتی از ساختمان بربط‏ها و سازهای کمانه‏ای که تغییر طول زه‏های مرتعش بر آن انجام می‏شود و معمولاً ساز را به‌کمک آن نگه می‏دارند|||2. بخشی از ساختمان چنگ‏ها که گوشی‌ها بر روی آن قرار دارند.

section

گروهی از سازهای همسان در یک ارکستر.

stem

خط قائمی که به سرِ نُت وصل می‏شود و یکی از عوامل نشان‏دهندۀ دیرند نغمه است.

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

batch

چند برنامه یا فرمان که به‌صورت یک گروه پردازش شود.

ویکی پدیا

platoon

دسته، (یا به فارسی افغانی: بلوک) یکی از یگان‌های نظامی است. هر دسته معمولاً از ۲۰ تا ۴۲ سرباز تشکیل شده‌است. معمولاً ۴ گروه با هم یک دسته و ۴ دسته با هم یک گروهان را تشکیل می‌دهند. فرماندهِ یک دسته معمولاً درجهٔ ستوانی دارد.

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی مالی

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی کشاورزی

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی هوافضا

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

دیکشنری تخصصی ریاضی و آمار

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

لغات تخصصی مربوط به کار

دیکشنری لغات عمومی

دیکشنری جامع مهندسی

دیکشنری جامع مدیریت

دیکشنری تخصصی حسابداری

دیکشنری تخصصی اقتصاد

دیکشنری تخصصی بازرگانی

دیکشنری تخصصی حقوق

دیکشنری تخصصی روانشناسی

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی عمران

دیکشنری تخصصی مکانیک

دیکشنری تخصصی صنایع

دیکشنری تخصصی مهندسی پلیمر

دیکشنری تخصصی مهندسی کامپیوتر

دیکشنری تخصصی مواد و متالورژی

دیکشنری مهندسی نساجی

دیکشنری تخصصی پزشکی

دیکشنری تخصصی دامپزشکی

دیکشنری تخصصی علوم سیاسی

مهندسی معدن

شیمی

دیکشنری تخصصی زمین شناسی

تغذیه و علوم و صنایع غذایی

معماری

زیست‌شناسی

لغات تخصصی مربوط به کار

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.