دیکشنری تخصصی ایرانیان

دسترسی

دیکشنری تخصصی برق

access

امکان استفاده از خدمات یا مراکزی که در شبکه موجود است.

دیکشنری تخصصی عمران

access road

راهی ارتباطی که از مسیر اصلی منشعب شود و امکان دسترسی به خیابان‌های اطراف را میسر سازد |||* این معادل مخفف راه دسترسی است..

تحویل تدریجی

سفارش شما به صورت تدریجی و در حین انجام ترجمه در چند قسمت برای شما ارسال می شود.

ارتباط مستقیم با مترجم

می توانید از طریق وب سایت برای مترجم پیام بفرسید و نکات خود را به ایشان اعلام کنید.

پرداخت اقساطی هزینه ترجمه

برای کتب و سفارشات حجیم می توانید هزینه را در چند قسمت پرداخت کرده و به همان میزان قسمتی از ترجمه را دریافت نمایید.

ضمانت کیفی ترجمه

ترجمه های انجام شده توسط ترجمه تخصصی ایرانیان تا 20 روز گارانتی دارند.